Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
w czterech różniących się między sobą zespołach. Pierwszy z nich sugeruje istnienie prostoliniowego związku między wzrostem poziomu wykształcenia a wzrostem (wzbogaceniem) uczestnictwa w kulturze:
"[...] im wyższy poziom wykształcenia i kwalifikacji posiadają ludzie, tym większe znaczenie przywiązują oni do potrzeb intelektualnych i kulturowych [...]".
"[...] im wyższe wykształcenie, tym większe wymagania w zakresie kształtowania warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb kulturalnych".
"Miejsce badanej osoby na skali wykształcenia określa w znacznym stopniu jej poziom kultury [...]".
Wprawdzie stopień kategoryczności przytoczonych stwierdzeń nie jest identyczny, ale ich oceną wspólną jest akcentowanie pełnej korelacji między hierarchicznie skonstruowaną skalą "poziomu" (stopnia) wykształcenia - w praktyce mierzonego stopniem wykształcenia szkolnego - a odpowiednią skalą
w czterech różniących się między sobą zespołach. Pierwszy z nich sugeruje istnienie prostoliniowego związku między wzrostem poziomu wykształcenia a wzrostem (wzbogaceniem) uczestnictwa w kulturze:<br>"[...] im wyższy poziom wykształcenia i kwalifikacji posiadają ludzie, tym większe znaczenie przywiązują oni do potrzeb intelektualnych i kulturowych [...]".<br>"[...] im wyższe wykształcenie, tym większe wymagania w zakresie kształtowania warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb kulturalnych".<br>"Miejsce badanej osoby na skali wykształcenia określa w znacznym stopniu jej poziom kultury [...]".<br>Wprawdzie stopień kategoryczności przytoczonych stwierdzeń nie jest identyczny, ale ich oceną wspólną jest akcentowanie pełnej korelacji między hierarchicznie skonstruowaną skalą "poziomu" (stopnia) wykształcenia - w praktyce mierzonego stopniem wykształcenia szkolnego - a odpowiednią skalą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego