Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
te zależą od wielu sytuacji społecznych, lecz najbardziej od poziomu wykształcenia i wpływu środowiska".
Zaprezentowany skrótowo przegląd stanowisk w kwestii ujmowanego w dwu zasadniczych przekrojach środowiska pozwala stwierdzić, że poszczególni badacze wyraźnie akcentują związek między trojako w zasadzie definiowanymi czynnikami ekologicznymi a kulturalna aktywnością. Jest to zarówno związek w fazie kształtowania podstaw wyposażenia kulturalnego, jak i późniejszego uczestnictwa. Widoczna jest również "niesamodzielność" zmiennej ekologicznej, jej zachodzenie na inne - szczególnie pochodzenie społeczne, przynależność społeczną, mikrostrukturę - z którymi łącznie tworzy swoisty blok uwarunkowań.
Przynależność społeczna. Problematyka zmiennej "przynależność społeczna" ujmowana jest na trzech zasadniczych poziomach ogólności: zróżnicowania klasowo-warstwowego, społeczno-zawodowego i zawodowego
te zależą od wielu sytuacji społecznych, lecz najbardziej od poziomu wykształcenia i wpływu środowiska".<br>Zaprezentowany skrótowo przegląd stanowisk w kwestii ujmowanego w dwu zasadniczych przekrojach środowiska pozwala stwierdzić, że poszczególni badacze wyraźnie akcentują związek między trojako w zasadzie definiowanymi czynnikami ekologicznymi a kulturalna aktywnością. Jest to zarówno związek w fazie kształtowania podstaw wyposażenia kulturalnego, jak i późniejszego uczestnictwa. Widoczna jest również "niesamodzielność" zmiennej ekologicznej, jej zachodzenie na inne - szczególnie pochodzenie społeczne, przynależność społeczną, mikrostrukturę - z którymi łącznie tworzy swoisty blok uwarunkowań.<br>Przynależność społeczna. Problematyka zmiennej "przynależność społeczna" ujmowana jest na trzech zasadniczych poziomach ogólności: zróżnicowania klasowo-warstwowego, społeczno-zawodowego i zawodowego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego