Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Socjologiczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 1963
oraz aspiracjach i losach życiowych domowników.
Tak więc i pamiętnik, i ankieta mogą dostarczać informacji zarówno z zakresu obiektywnych faktów społecznych, jak i z zakresu subiektywnych postaw.
Obok podobieństw zachodzą jednak pomiędzy pamiętnikiem a ankietą poważne i istotne różnice.
1. Pamiętnik jest relacją ciągłą, ukazującą osobowość jego autora w procesie kształtowania się, w procesie działania i współżycia z innymi ludźmi. Rzeczy i ludzie, jednostka i grupa jawią się tutaj jako współoddziaływające i współkształtujące się czynniki niepodzielnego procesu społecznego. Umożliwia to logiczną kontrolę wewnętrzną wierności i konsekwentności relacji pamiętnikarskiej. Cech tych nie posiada ankieta, której zaletą jest jednak szersza reprezentatywność i dostarczanie
oraz aspiracjach i losach życiowych domowników.<br>Tak więc i pamiętnik, i ankieta mogą dostarczać informacji zarówno z zakresu obiektywnych faktów społecznych, jak i z zakresu subiektywnych postaw.<br>Obok podobieństw zachodzą jednak pomiędzy pamiętnikiem a ankietą poważne i istotne różnice.<br>1. Pamiętnik jest relacją ciągłą, ukazującą osobowość jego autora w procesie kształtowania się, w procesie działania i współżycia z innymi ludźmi. Rzeczy i ludzie, jednostka i grupa jawią się tutaj jako współoddziaływające i współkształtujące się czynniki niepodzielnego procesu społecznego. Umożliwia to logiczną kontrolę wewnętrzną wierności i konsekwentności relacji pamiętnikarskiej. Cech tych nie posiada ankieta, której zaletą jest jednak szersza reprezentatywność i dostarczanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego