Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
polityki społecznej w kształtowaniu warunków rozwoju młodej generacji i wyrównaniu startu społecznego młodego pokolenia. Chodziłoby przede wszystkim o odpowiedź na pytanie, na ile funkcjonujące rozwiązania zabezpieczenia społecznego odnośnie kręgu uprawnionych do świadczeń, tytułów i zasad przyznawania oraz ich charakteru i wysokości mogą być instrumentem kształtowania warunków życia młodej generacji. .
Problem kształtowania warunków życia młodego pokolenia przez instrumenty socjalne rozpatrywany jest na ogół w węższym zakresie - analizowane są pod tym względem głównie świadczenia wchodzące w skład ubezpieczeń rodzinnych. Tymczasem współczesne potrzeby praktyczne, dotyczące formowania całościowego systemu zabezpieczenia społecznego i doskonalenia ustawodawstwa społecznego w tym zakresie, nakazywałyby objąć analizą wszystkie elementy zabezpieczenia społecznego
polityki społecznej w kształtowaniu warunków rozwoju młodej generacji i wyrównaniu startu społecznego młodego pokolenia. Chodziłoby przede wszystkim o odpowiedź na pytanie, na ile funkcjonujące rozwiązania zabezpieczenia społecznego odnośnie kręgu uprawnionych do świadczeń, tytułów i zasad przyznawania oraz ich charakteru i wysokości mogą być instrumentem kształtowania warunków życia młodej generacji. &lt;page nr=22&gt;. <br> Problem kształtowania warunków życia młodego pokolenia przez instrumenty socjalne rozpatrywany jest na ogół w węższym zakresie - analizowane są pod tym względem głównie świadczenia wchodzące w skład ubezpieczeń rodzinnych. Tymczasem współczesne potrzeby praktyczne, dotyczące formowania całościowego systemu zabezpieczenia społecznego i doskonalenia ustawodawstwa społecznego w tym zakresie, nakazywałyby objąć analizą wszystkie elementy zabezpieczenia społecznego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego