Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 14.04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
Nowa ustawa nie dotyczyłaby wynagrodzeń w firmach prywatnych, a więc zakres jej oddziaływania byłby znacznie węższy niż obowiązującej dziś ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń.

Na dowód, że ustawa jest potrzebna, MF przygotowało kolejną analizę, jak kształtują się przeciętne wynagrodzenia w przedsiębiorstwach objętych dzisiejszą ustawą o negocjacyjnym systemie kształtowania płac. Tym razem analiza dotyczy czwartego kwartału ubiegłego roku i całego 1999 r.

Wynika z niej, że wyniki finansowe za 1999 r. przedsiębiorców objętych badaniem są zdecydowanie gorsze od uzyskanych w 1998 r. MF oblicza, że wynik finansowy brutto w 1999 r. w stosunku do 1998 r. obniżył się o
Nowa ustawa nie dotyczyłaby wynagrodzeń w firmach prywatnych, a więc zakres jej oddziaływania byłby znacznie węższy niż obowiązującej dziś ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń.<br><br>Na dowód, że ustawa jest potrzebna, &lt;name type="org"&gt;MF&lt;/name&gt; przygotowało kolejną analizę, jak kształtują się przeciętne wynagrodzenia w przedsiębiorstwach objętych dzisiejszą ustawą o negocjacyjnym systemie kształtowania płac. Tym razem analiza dotyczy czwartego kwartału ubiegłego roku i całego 1999 r.<br><br>Wynika z niej, że wyniki finansowe za 1999 r. przedsiębiorców objętych badaniem są zdecydowanie gorsze od uzyskanych w 1998 r. &lt;name type="org"&gt;MF&lt;/name&gt; oblicza, że wynik finansowy brutto w 1999 r. w stosunku do 1998 r. obniżył się o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego