Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 13.11
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
Zaakceptowany projekt stanowi nowelizację Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy wprowadzającej reformę ustroju szkolnego. Minister edukacji została zobowiązana do sporządzenia aktów wykonawczych. Zdaniem Lidii Jastrzębskiej, są one gotowe i resort już skierował je do Sejmu. Kształcenie w trzyletnich liceach zawodowych będzie odbywało się m.in. w profilach: mechanicznym, kształtowania środowiska, elektronicznym, transportowym, usługowo-gospodarczym, rolniczo-spożywczym i ekonomiczno-administracyjnym. Liczba i zakres profili mogą ulegać zmianom, tak by odpowiadały aktualnym potrzebom rynku pracy. - Elastyczność kształcenia w szkołach zawodowych mają nadzorować starostwa jako organy założycielskie tych szkół. Ministerstwo będzie merytorycznie inspirować takie zmiany - poinformowała rzecznik, dodając jednocześnie, że resort nie
Zaakceptowany projekt stanowi nowelizację Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy wprowadzającej reformę ustroju szkolnego. Minister edukacji została zobowiązana do sporządzenia aktów wykonawczych. Zdaniem Lidii Jastrzębskiej, są one gotowe i resort już skierował je do Sejmu. Kształcenie w trzyletnich liceach zawodowych będzie odbywało się m.in. w profilach: mechanicznym, kształtowania środowiska, elektronicznym, transportowym, usługowo-gospodarczym, rolniczo-spożywczym i ekonomiczno-administracyjnym. Liczba i zakres profili mogą ulegać zmianom, tak by odpowiadały aktualnym potrzebom rynku pracy. - Elastyczność kształcenia w szkołach zawodowych mają nadzorować starostwa jako organy założycielskie tych szkół. Ministerstwo będzie merytorycznie inspirować takie zmiany - poinformowała rzecznik, dodając jednocześnie, że resort nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego