Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
preliminaria pokoju wiedeńskiego".
Cały ten okres, od lat szkolnych poczynając, a na roku 1809 kończąc, ma także istotne znaczenie dla biografii literackiej Kajetana Koźmiana. Jest to mianowicie w tej biografii etap wstępny, przygotowawczy, który w znacznym stopniu zadecyduje o charakterze oraz wymowie ideowo-artystycznej całego dorobku pisarza; a więc czas kształtowania się osobowości twórczej, formowania się poglądów, przekonań i upodobań estetycznoliterackich, a także pierwszych inicjacji poetyckich. Mocne fundamenty pod kulturę umysłową przyszłego klasyka położyła przede wszystkim szkoła, z której wyniósł doskonałą znajomość języka łacińskiego i umiejętność „łatwego w nim mówienia". Z dzieł wybitnych pisarzy grecko-rzymskiej starożytności poznał Żywoty wybitnych
preliminaria pokoju wiedeńskiego".<br> Cały ten okres, od lat szkolnych poczynając, a na roku 1809 kończąc, ma także istotne znaczenie dla biografii literackiej Kajetana Koźmiana. Jest to mianowicie w tej biografii etap wstępny, przygotowawczy, który w znacznym stopniu zadecyduje o charakterze oraz wymowie ideowo-artystycznej całego dorobku pisarza; a więc czas kształtowania się osobowości twórczej, formowania się poglądów, przekonań i upodobań estetycznoliterackich, a także pierwszych inicjacji poetyckich. Mocne fundamenty pod kulturę umysłową przyszłego klasyka położyła przede wszystkim szkoła, z której wyniósł doskonałą znajomość języka łacińskiego i umiejętność &#132;łatwego w nim mówienia". Z dzieł wybitnych pisarzy grecko-rzymskiej starożytności poznał Żywoty wybitnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego