Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
potem rozwijać usługi społeczne trzeba, przeciwnie, zrobić to natychmiast.
Końcowe obrady okrągłego stołu w Bolonii poświęcone były eksperymentom w miastach włoskich. Pokazały one bogactwo, różnorodność i zakres konkretnych eksperymentów przeprowadzonych na skalę miasta. Miasta, których niemal nieskończoną różnorodność tak świetnie przedstawił Italo Calvino (1974) są rzeczywiście kluczowe dla powstawania i kształtowania się nowych form społeczeństwa obywatelskiego, a Włochy są najlepszym od wieków laboratorium do badań tego zjawiska. Rozwój miejskich społeczeństw obywatelskich jest koniecznością, o ile chcemy by w naszych miastach dało się żyć w XXI wieku. Nie będzie to większe obciążenie dla gospodarki, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, niż budowa katedr
potem rozwijać usługi społeczne trzeba, przeciwnie, zrobić to natychmiast. <br>Końcowe obrady okrągłego stołu w Bolonii poświęcone były eksperymentom w miastach włoskich. Pokazały one bogactwo, różnorodność i zakres konkretnych eksperymentów przeprowadzonych na skalę miasta. Miasta, których niemal nieskończoną różnorodność tak świetnie przedstawił Italo Calvino (1974) są rzeczywiście kluczowe dla powstawania i kształtowania się nowych form społeczeństwa obywatelskiego, a Włochy są najlepszym od wieków laboratorium do badań tego zjawiska. Rozwój miejskich społeczeństw obywatelskich jest koniecznością, o ile chcemy by w naszych miastach dało się żyć w XXI wieku. Nie będzie to większe obciążenie dla gospodarki, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, niż budowa katedr
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego