Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy telefoniczne
Rok: 2003
poziomu podejmowanych działań. Ma to sprzyjać kształtowaniu jego opiniotwórczej roli (nie tylko w lokalnym środowisku) i być podstawą budowania prestiżu i społecznego zapotrzebowania na podejmowane przez KDMP i jego członków działania. Jego członkowie chcą, aby ewoluował on stopniowo od formuły forum wymiany poglądów do klubu myśli politycznej - ośrodka tworzenia i kształtowania opinii. Podstawą dyskusji podczas spotkań są referaty lub tezy sformułowane przez przygotowujących dany temat. Ich zadaniem jest wprowadzenie do dyskusji i jej ukierunkowanie.

Najbardziej popularną i masową formą aktywności Klubu są spotkania z udziałem publiczności (mieszkańców i wszystkich chętnych). Zapraszani są politycy, prawnicy, uczestnicy ważnych lub ciekawych wydarzeń, naukowcy i
poziomu podejmowanych działań. Ma to sprzyjać kształtowaniu jego opiniotwórczej roli (nie tylko w lokalnym środowisku) i być podstawą budowania prestiżu i społecznego zapotrzebowania na podejmowane przez KDMP i jego członków działania. Jego członkowie chcą, aby ewoluował on stopniowo od formuły forum wymiany poglądów do klubu myśli politycznej - ośrodka tworzenia i kształtowania opinii. Podstawą dyskusji podczas spotkań są referaty lub tezy sformułowane przez przygotowujących dany temat. Ich zadaniem jest wprowadzenie do dyskusji i jej ukierunkowanie.<br><br>Najbardziej popularną i masową formą aktywności Klubu są spotkania z udziałem publiczności (mieszkańców i wszystkich chętnych). Zapraszani są politycy, prawnicy, uczestnicy ważnych lub ciekawych wydarzeń, naukowcy i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego