Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
jako proces komunikacji lub zbiór specyficznych jej form. Ich cechą wspólną jest deklarowany cel, osiągany w wyniku komunikowania się, związany z określonym wpływem na preferencje adresata wobec przedmiotu komunikacji. Zawężenie przedmiotu procesu komunikacji do obrazu towaru lub firmy traci w chwili obecnej na aktualności. Techniki promocyjne wykorzystywane są obecnie do kształtowania preferencji we wszystkich formach życia społecznego, także tych, które nie wiążą się bezpośrednio z obszarem rynku. Komunikacja w odniesieniu do systemu promocji podporządkowana jest realizacji celów marketingowych. Nadawca komunikatów promocyjnych utożsamiany jest z przedsiębiorstwem lub instytucją, działającą na rzecz jego celów rynkowych. Adresatem komunikatów promocyjnych jest grupa potencjalnych nabywców na
jako proces komunikacji lub zbiór specyficznych jej form. Ich cechą wspólną jest deklarowany cel, osiągany w wyniku komunikowania się, związany z określonym wpływem na preferencje adresata wobec przedmiotu komunikacji. Zawężenie przedmiotu procesu komunikacji do obrazu towaru lub firmy traci w chwili obecnej na aktualności. Techniki promocyjne wykorzystywane są obecnie do kształtowania preferencji we wszystkich formach życia społecznego, także tych, które nie wiążą się bezpośrednio z obszarem rynku. Komunikacja w odniesieniu do systemu promocji podporządkowana jest realizacji celów marketingowych. Nadawca komunikatów promocyjnych utożsamiany jest z przedsiębiorstwem lub instytucją, działającą na rzecz jego celów rynkowych. Adresatem komunikatów promocyjnych jest grupa potencjalnych nabywców na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego