Typ tekstu: Książka
Autor: Siemaszko Andrzej
Tytuł: Granice tolerancji
Rok: 1993
i siedemdziesiątych autorzy z kręgu perspektywy reakcji społecznej zorientowali się, że w ujęciu głównych przedstawicieli tego kierunku brak było istotnego ogniwa procesu stawania się dewiantem, przez co był on kreślony zbyt jednostronnie i w sposób niepełny. Warto więc bliżej scharakteryzować proces samonaznaczania, gdyż "odkrycie" go miało duży wpływ na dalsze kształtowanie się omawianej orientacji.
Jednym z pierwszych badaczy, którzy zwrócili uwagę na samonaznaczanie, była Judith Lorber. Autorka była zdania, że reprezentanci kierunku reakcji społecznej niesłusznie pomijali zagadnienie etykietek dewiacyjnych, które ludzie przyczepiają sobie sami niezależnie od tego, czy ich społeczne otoczenie posiada informacje na temat ich odmienności czy naruszeń norm oraz
i siedemdziesiątych autorzy z kręgu perspektywy reakcji społecznej zorientowali się, że w ujęciu głównych przedstawicieli tego kierunku brak było istotnego ogniwa procesu stawania się dewiantem, przez co był on kreślony zbyt jednostronnie i w sposób niepełny. Warto więc bliżej scharakteryzować proces &lt;orig&gt;samonaznaczania&lt;/&gt;, gdyż "odkrycie" go miało duży wpływ na dalsze kształtowanie się omawianej orientacji.<br>Jednym z pierwszych badaczy, którzy zwrócili uwagę na &lt;orig&gt;samonaznaczanie&lt;/&gt;, była Judith Lorber. Autorka była zdania, że reprezentanci kierunku reakcji społecznej niesłusznie pomijali zagadnienie etykietek dewiacyjnych, które ludzie przyczepiają sobie sami niezależnie od tego, czy ich społeczne otoczenie posiada informacje na temat ich odmienności czy naruszeń norm oraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego