Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Za główny cel życia uznaje się uzyskanie wyższej jakości życia. Na jakość życia składa się zarówno wymiar psychiczny, jak i materialny. Zatem rozwój psychiczny człowieka wysuwa się na plan pierwszy. Pierwsza zasada deklaracji z Rio mówi, że: "jest to dążenie do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą." Twórcze kształtowanie człowieka ma być więc przewodnią myślą. Na drugim planie sytuuje się jak problem zdrowia człowieka. Tu wymienione są takie problemy jak: bezpieczna żywność, dostęp do wody, opieka lekarska.
Trzeba przytoczyć stwierdzenie, że "każda osoba powinna mieć możliwość rozwoju, zarówno jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, jak i rozwój umysłowy i psychiczny
Za główny cel życia uznaje się uzyskanie wyższej jakości życia. Na jakość życia składa się zarówno wymiar psychiczny, jak i materialny. Zatem rozwój psychiczny człowieka wysuwa się na plan pierwszy. Pierwsza zasada deklaracji z Rio mówi, że: "jest to dążenie do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą." Twórcze kształtowanie człowieka ma być więc przewodnią myślą. Na drugim planie sytuuje się jak problem zdrowia człowieka. Tu wymienione są takie problemy jak: bezpieczna żywność, dostęp do wody, opieka lekarska.<br>Trzeba przytoczyć stwierdzenie, że "każda osoba powinna mieć możliwość rozwoju, zarówno jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, jak i rozwój umysłowy i psychiczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego