Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
przy jednokrotnym wzbudzeniu danego drgania normalnego (v_k=1) oscylacyjna funkcja falowa jest proporcjonalna do odpowiedniej współrzędnej normalnej, czyli ma symetrię tego drgania. Własności te okażą się istotne w dalszej części naszych rozważań.
Oscylacyjne stany wzbudzone mogą się wiązać zarówno ze wzbudzeniem jednego drgania normalnego (tylko jedna liczba kwantowa v_kt=0, tzw. stany pojedynczo wzbudzone), jak i wielu z nich (stany kombinacyjne). Rysunek 4.15 przedstawia przykładowy diagram oscylacyjnych poziomów energetycznych cząsteczki H2O. Może się też zdarzyć, że dwóm lub więcej drganiom normalnym odpowiada ta sama częstość (mówi się wtedy o niej jako o częstości wielokrotnej, a drgania są zdegenerowane
przy jednokrotnym wzbudzeniu danego drgania normalnego (v_k=1) oscylacyjna funkcja falowa jest proporcjonalna do odpowiedniej współrzędnej normalnej, czyli ma symetrię tego drgania. Własności te okażą się istotne w dalszej części naszych rozważań.<br>Oscylacyjne stany wzbudzone mogą się wiązać zarówno ze wzbudzeniem jednego drgania normalnego (tylko jedna liczba kwantowa v_kt=0, tzw. stany pojedynczo wzbudzone), jak i wielu z nich (stany kombinacyjne). Rysunek 4.15 przedstawia przykładowy diagram oscylacyjnych poziomów energetycznych cząsteczki H2O. Może się też zdarzyć, że dwóm lub więcej drganiom normalnym odpowiada ta sama częstość (mówi się wtedy o niej jako o częstości wielokrotnej, a drgania są zdegenerowane
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego