Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
środków czystości, zapasowej bielizny i skromnych racji żywnościowych. Dlatego jak twierdzi S.F. Pióro, od 24 lipca aż do 4 sierpnia batalion był stale głodny. Zaopatrywał się tylko częściowo w potrzebne mu produkty żywnościowe u miejscowej ludności, lub zdobywał je od nieprzyjaciela. Szczególnie dotkliwie odczuwano w tym czasie brak własnych kuchni polowych.
Po przybyciu do Tykocina 2 batalion morski został wyłączony z 18 Brygady Piechoty i przydzielony wraz z nią do podgrupy wojsk dowodzonych przez gen. bryg. Stefana Witkowskiego. Podgrupa ta wchodziła w skład Grupy Operacyjnej gen. Lucjana Żeligowskiego, utworzonej 17 lipca 1920 r. w składzie 1 Armii dowodzonej od 22 do
środków czystości, zapasowej bielizny i skromnych racji żywnościowych. Dlatego jak twierdzi S.F. Pióro, od 24 lipca aż do 4 sierpnia batalion był stale głodny. Zaopatrywał się tylko częściowo w potrzebne mu produkty żywnościowe u miejscowej ludności, lub zdobywał je od nieprzyjaciela. Szczególnie dotkliwie odczuwano w tym czasie brak własnych kuchni polowych.<br>Po przybyciu do Tykocina 2 batalion morski został wyłączony z 18 Brygady Piechoty i przydzielony wraz z nią do podgrupy wojsk dowodzonych przez gen. bryg. Stefana Witkowskiego. Podgrupa ta wchodziła w skład Grupy Operacyjnej gen. Lucjana Żeligowskiego, utworzonej 17 lipca 1920 r. w składzie 1 Armii dowodzonej od 22 do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego