Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
Rutherford przypuszczał, że tak duże kąty rozpraszania są możliwe tylko przy przyjęciu istnienia w pobliżu centrum atomu pola elektrycznego o dużym natężeniu. Takie pole może powstać wtedy, gdy ładunek dodatni atomu nie jest rozłożony w całej jego objętości, lecz skoncentrowany w bardzo małym jądrze, a ładunek ujemny rozmieszczony na powierzchni kuli o promieniu porównywalnym z promieniem atomu. Wtedy cząstka mogłaby zbliżyć się do jądra na tyle, że siły odpychania stałyby się dostatecznie duże, by spowodować duże odchylenia.
Przyjmując dla uproszczenia punktowe ładunki jądra i cząstek i rozpatrując przypadek jądra ciężkiego (aby można było założyć, że podczas rozpraszania jądro pozostaje w spoczynku
Rutherford przypuszczał, że tak duże kąty rozpraszania są możliwe tylko przy przyjęciu istnienia w pobliżu centrum atomu pola elektrycznego o dużym natężeniu. Takie pole może powstać wtedy, gdy ładunek dodatni atomu nie jest rozłożony w całej jego objętości, lecz skoncentrowany w bardzo małym jądrze, a ładunek ujemny rozmieszczony na powierzchni kuli o promieniu porównywalnym z promieniem atomu. Wtedy cząstka mogłaby zbliżyć się do jądra na tyle, że siły odpychania stałyby się dostatecznie duże, by spowodować duże odchylenia.<br> Przyjmując dla uproszczenia punktowe ładunki jądra i cząstek i rozpatrując przypadek jądra ciężkiego (aby można było założyć, że podczas rozpraszania jądro pozostaje w spoczynku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego