Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzypczak Ewa, Szafliński Zygmunt
Tytuł: Wstęp do fizyki jądra
Rok: 1994
12 przedstawia schematycznie studnię potencjału w jądrze. Studnia otoczona jest barierą potencjału kulombowskiego, która dla cząstek dodatnio naładowanych stanowi przeszkodę w wydostaniu się z jądra, bądź wejściu cząstki do niego. Wysokość bariery B zależy od ładunku jądra Ze, ładunku rozważanej cząstki (ze) oraz promienia studni. Dla modelu jądra w kształcie kuli o jednorodnym rozkładzie ładunku wewnątrz promienia R=r0A1/3 (por. rozdz. 3.4) wysokość bariery oraz jej kształt można łatwo obliczyć ze związków znanych z elementarnej elektrostatyki:
gdzie z jest ładunkiem emitowanej cząstki. Przykładowe wartości B=, obliczone w ramach tego modelu podano w tabeli 5.3.
Dla cięższych jąder wysokość
12 przedstawia schematycznie studnię potencjału w jądrze. Studnia otoczona jest barierą potencjału kulombowskiego, która dla cząstek dodatnio naładowanych stanowi przeszkodę w wydostaniu się z jądra, bądź wejściu cząstki do niego. Wysokość bariery B zależy od ładunku jądra Ze, ładunku rozważanej cząstki (ze) oraz promienia studni. Dla modelu jądra w kształcie kuli o jednorodnym rozkładzie ładunku wewnątrz promienia R=r0A1/3 (por. rozdz. 3.4) wysokość bariery oraz jej kształt można łatwo obliczyć ze związków znanych z elementarnej elektrostatyki: <br>&lt;gap&gt; gdzie z jest ładunkiem emitowanej cząstki. Przykładowe wartości B=, obliczone w ramach tego modelu podano w tabeli 5.3. <br>Dla cięższych jąder wysokość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego