Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
rysunku 2.8 przedstawiono za G. O/stremem (1966) sposób wyznaczania poziomu zlodowacenia metodą Partscha-Brücknera. Jest nim wysokość średnia pomiędzy najwyższą górą bez lodowców i najniższą górą z lodowcami. Pomija się wysokie, strome szczyty, na których nie ma odpowiednich miejsc do rozwoju lodowców.
O przebiegu wysokości linii śnieżnej na kuli ziemskiej decydują wpływy stref klimatycznych. Obniża się ona w obszarach chłodniejszych i bardziej wilgotnych (wyższe sumy opadów śnieżnych), podnosi zaś w strefach gorących i suchych (rys. 2.9). Przy dużej suchości powietrza i w wysokich temperaturach mogą występować przerwy w ciągłości chionosfery („okna”). Na półkuli południowej linia śnieżna
rysunku 2.8 przedstawiono za G. O/stremem (1966) sposób wyznaczania poziomu zlodowacenia metodą Partscha-Brücknera. Jest nim wysokość średnia pomiędzy najwyższą górą bez lodowców i najniższą górą z lodowcami. Pomija się wysokie, strome szczyty, na których nie ma odpowiednich miejsc do rozwoju lodowców.<br> O przebiegu wysokości linii śnieżnej na kuli ziemskiej decydują wpływy stref klimatycznych. Obniża się ona w obszarach chłodniejszych i bardziej wilgotnych (wyższe sumy opadów śnieżnych), podnosi zaś w strefach gorących i suchych (rys. 2.9). Przy dużej suchości powietrza i w wysokich temperaturach mogą występować przerwy w ciągłości chionosfery (&#132;okna&#148;). Na półkuli południowej linia śnieżna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego