Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
ostatnich obszarach zachowują już tylko niektóre cechy wyniesione z obszarów źródłowych lub w znacznym stopniu zmodyfikowane w czasie przemieszczania się tych mas powietrza.
Wszystkie masy powietrza, w większym lub mniejszym stopniu, biorą udział w wielkoskalowych ruchach stanowiących elementy ogólnej cyrkulacji atmosfery. Skutkiem tego jest ciągłe przemieszczanie się mas powietrza na kuli ziemskiej. Obserwuje się oddalanie mas powietrza od obszarów źródłowych i ich wkraczanie nad powierzchnie o odmiennych cechach fizycznych. Zmienione właściwości fizyczne podłoża powodują stopniową zmianę cech przemieszczającego się nad nim powietrza. Rozpoczyna się tzw. proces transformacji masy powietrza. W miarę upływu czasu dana masa powietrza powoli traci w tym procesie
ostatnich obszarach zachowują już tylko niektóre cechy wyniesione z obszarów źródłowych lub w znacznym stopniu zmodyfikowane w czasie przemieszczania się tych mas powietrza.<br> Wszystkie masy powietrza, w większym lub mniejszym stopniu, biorą udział w wielkoskalowych ruchach stanowiących elementy ogólnej cyrkulacji atmosfery. Skutkiem tego jest ciągłe przemieszczanie się mas powietrza na kuli ziemskiej. Obserwuje się oddalanie mas powietrza od obszarów źródłowych i ich wkraczanie nad powierzchnie o odmiennych cechach fizycznych. Zmienione właściwości fizyczne podłoża powodują stopniową zmianę cech przemieszczającego się nad nim powietrza. Rozpoczyna się tzw. proces transformacji masy powietrza. W miarę upływu czasu dana masa powietrza powoli traci w tym procesie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego