Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
jeden z elementów środowiska przyrodniczego ­ klimat. W klimatologii zestawia się wyniki pomiarów i obserwacji meteorologicznych za okres wieloletni, przeprowadza ich analizę przy zastosowaniu na szeroką skalę metod statystycznych, graficznych i kartograficznych. Wykonane w ten sposób opracowania dostarczają w miarę wszechstronnych danych o klimacie wybranego miejsca lub obszaru. Pozwalają wydzielić na kuli ziemskiej różne typy klimatu i wyjaśnić przyczyny ich uformowania się.
Poznanie procesów kształtujących pogodę, opracowanie metod ścisłego jej prognozowania, szczególnie w dłuższych odstępach czasu, jest przez współczesną meteorologię traktowane jako podstawowy cel wszystkich pomiarów i obserwacji przeprowadzanych w najniższej warstwie atmosfery ziemskiej. Trudno bowiem przecenić korzyści ekonomiczne wynikające ze zwiększenia
jeden z elementów środowiska przyrodniczego ­ klimat. W klimatologii zestawia się wyniki pomiarów i obserwacji meteorologicznych za okres wieloletni, przeprowadza ich analizę przy zastosowaniu na szeroką skalę metod statystycznych, graficznych i kartograficznych. Wykonane w ten sposób opracowania dostarczają w miarę wszechstronnych danych o klimacie wybranego miejsca lub obszaru. Pozwalają wydzielić na kuli ziemskiej różne typy klimatu i wyjaśnić przyczyny ich uformowania się. <br> Poznanie procesów kształtujących pogodę, opracowanie metod ścisłego jej prognozowania, szczególnie w dłuższych odstępach czasu, jest przez współczesną meteorologię traktowane jako podstawowy cel wszystkich pomiarów i obserwacji przeprowadzanych w najniższej warstwie atmosfery ziemskiej. Trudno bowiem przecenić korzyści ekonomiczne wynikające ze zwiększenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego