Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
poziomie szczytu Kilimandżaro. Nie należy wykluczyć, że w najwyższych górach, np. w Himalajach lub Karakorum, mogą znajdować się jeziora (cyrkowe podparte przez rygle) położone jeszcze wyżej od wymienionych, skute wieloletnimi lodami i przykryte grubą powłoką śnieżną.
Analizując World Map w skali 1:2 500 000 określono stopień jeziorności dla całej kuli ziemskiej (Madalińska 1999; ryc. 4, 5, 6). Powyższe opracowanie kartograficzne pochodzi z lat sześćdziesiątych, przy czym poszczególne arkusze są homogeniczne i pod tym względem jest to najbardziej dokładne opracowanie w skali całego globu. Jako pole podstawowe do obliczeń przyjęto kwadrat o powierzchni 100 000 km2. Do powyższej analizy włączono także
poziomie szczytu Kilimandżaro. Nie należy wykluczyć, że w najwyższych górach, np. w Himalajach lub Karakorum, mogą znajdować się jeziora (cyrkowe podparte przez rygle) położone jeszcze wyżej od wymienionych, skute wieloletnimi lodami i przykryte grubą powłoką śnieżną.<br>Analizując World Map w skali 1:2 500 000 określono stopień jeziorności dla całej kuli ziemskiej (Madalińska 1999; ryc. 4, 5, 6). Powyższe opracowanie kartograficzne pochodzi z lat sześćdziesiątych, przy czym poszczególne arkusze są homogeniczne i pod tym względem jest to najbardziej dokładne opracowanie w skali całego globu. Jako pole podstawowe do obliczeń przyjęto kwadrat o powierzchni 100 000 km&lt;hi rend="upper"&gt;2&lt;/&gt;. Do powyższej analizy włączono także
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego