Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
głębokowodnej oceanicznej.
Dla strefy klimatu wilgotnego bardzo charakterystyczne są osady, takie jak: sapropel, czyli gytie lub dy, kreda jeziorna, ziemia okrzemkowa, ruda darniowa. W strefie klimatu suchego przeważa natomiast strącanie utworów chemicznych, które tworzą często pokłady np. różnych iłów wykorzystywanych w lecznictwie. Rycina 77 przedstawia uproszczony zarys występowania osadów na kuli ziemskiej, gdzie wyraźnie zaznacza się strefowość występowania przewagi osadów słodkowodnych i słonowodnych.

15
Ewolucja jezior

Powszechnie przyjmuje się, że czas istnienia jezior jest krótki. Jest to jednak daleko idące uproszczenie, które jest prawdziwe np. w odniesieniu do jezior polodowcowych. Przebieg ewolucji danego jeziora zależy bowiem od splotu czynników, takich jak
głębokowodnej oceanicznej.<br>Dla strefy klimatu wilgotnego bardzo charakterystyczne są osady, takie jak: sapropel, czyli gytie lub dy, kreda jeziorna, ziemia okrzemkowa, ruda darniowa. W strefie klimatu suchego przeważa natomiast strącanie utworów chemicznych, które tworzą często pokłady np. różnych iłów wykorzystywanych w lecznictwie. Rycina 77 przedstawia uproszczony zarys występowania osadów na kuli ziemskiej, gdzie wyraźnie zaznacza się strefowość występowania przewagi osadów słodkowodnych i słonowodnych.<br><br>&lt;tit&gt;15<br>Ewolucja jezior&lt;/&gt;<br><br>Powszechnie przyjmuje się, że czas istnienia jezior jest krótki. Jest to jednak daleko idące uproszczenie, które jest prawdziwe np. w odniesieniu do jezior polodowcowych. Przebieg ewolucji danego jeziora zależy bowiem od splotu czynników, takich jak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego