Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 03.30
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
którą różni ludzie starają się coś poradzić.
Jak można zostać dobroczyńcą? - Nie chodzi o duże pieniądze. Raczej o pomysł, otwartość na potrzeby innych - tłumaczy prezes fundacji Paweł Łukasiak.
Przykładem takiej pomysłowości jest utworzenie Banku Chleba w Kaliszu. Jeden z tamtejszych piekarzy pewnego dnia zorientował się, że chleb, który zostawia dla łabędzi, zjadają ludzie. Postanowił więc dostarczać do tamtejszych schronisk pieczywo; po pewnym czasie do akcji włączyli się inni producenci żywności. - Od wrażliwości jednego człowieka zaczęła się inicjatywa na szeroką skalę - dodaje Łukasiak.
Przy wybieraniu laureatów konkursu kapituła zwraca uwagę, żeby pomoc, której udzielają firmy, nie była tylko doraźna. - Przyglądamy się, czy
którą różni ludzie starają się coś poradzić.&lt;/&gt;<br>Jak można zostać dobroczyńcą? &lt;q&gt;- Nie chodzi o duże pieniądze. Raczej o pomysł, otwartość na potrzeby innych&lt;/&gt; - tłumaczy prezes fundacji &lt;name type="person"&gt;Paweł Łukasiak&lt;/&gt;.<br>Przykładem takiej pomysłowości jest utworzenie &lt;name type="org"&gt;Banku Chleba&lt;/&gt; w &lt;name type="place"&gt;Kaliszu&lt;/&gt;. Jeden z tamtejszych piekarzy pewnego dnia zorientował się, że chleb, który zostawia dla łabędzi, zjadają ludzie. Postanowił więc dostarczać do tamtejszych schronisk pieczywo; po pewnym czasie do akcji włączyli się inni producenci żywności. &lt;q&gt;- Od wrażliwości jednego człowieka zaczęła się inicjatywa na szeroką skalę&lt;/&gt; - dodaje &lt;name type="person"&gt;Łukasiak&lt;/&gt;.<br>Przy wybieraniu laureatów konkursu kapituła zwraca uwagę, żeby pomoc, której udzielają firmy, nie była tylko doraźna. &lt;q&gt;- Przyglądamy się, czy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego