Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
i wysokich szerokościach geograficznych rejestracja w tym czasie będzie powtórzona przynajmniej dwukrotnie.
Stosowny naziemny segment ERS-1 zapewnia stałą kontrolę operacyjną, odbiór, archiwizację, przetwarzanie pozyskiwanych danych i prowadzenie pełnego serwisu dla użytkowników systemu. W skład tego segmentu wchodzą:
- Centralny Ośrodek Sieci Naziemnej ERS-1 zlokalizowany na terenie Włoch, spełniający funkcję łącznika z odbiorcami, a więc przyjmowania zleceń, katalogowania, planowania, nadzoru, przetwarzania, kontrolowania jakości i dystrybucji danych do użytkowników,
- zlokalizowane na terenie Niemiec Centrum Kontroli i Zarządzania Misją, mające zapewnić sprawność operacyjną i kontrolę działania wszystkich urządzeń pokładowych,
- zlokalizowane na terenie: Szwecji, Włoch, Kanady i Wysp Kanaryjskich stacje naziemne, stanowiące główną sieć
i wysokich szerokościach geograficznych rejestracja w tym czasie będzie powtórzona przynajmniej dwukrotnie.<br>Stosowny naziemny segment ERS-1 zapewnia stałą kontrolę operacyjną, odbiór, archiwizację, przetwarzanie pozyskiwanych danych i prowadzenie pełnego serwisu dla użytkowników systemu. W skład tego segmentu wchodzą:<br>- Centralny Ośrodek Sieci Naziemnej ERS-1 zlokalizowany na terenie Włoch, spełniający funkcję łącznika z odbiorcami, a więc przyjmowania zleceń, katalogowania, planowania, nadzoru, przetwarzania, kontrolowania jakości i dystrybucji danych do użytkowników,<br>- zlokalizowane na terenie Niemiec Centrum Kontroli i Zarządzania Misją, mające zapewnić sprawność operacyjną i kontrolę działania wszystkich urządzeń pokładowych,<br>- zlokalizowane na terenie: Szwecji, Włoch, Kanady i Wysp Kanaryjskich stacje naziemne, stanowiące główną sieć
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego