Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
lądowanie. Jest do pomyślenia uzyskanie podobnej umiejętności przez szybujące owady bezskrzydłe.
Wystarczyło przesunąć skierowane ukośnie ku tyłowi pleury w ustawienie boczne i efekt był gwarantowany. Musiał więc powstać mechanizm mięśniowy i stawowe połączenie u podstawy pleur, umożliwiające ruchy pleurami. Mamy dowody na to, że rzeczywiście tak się działo. Znajduje się larwalne skrzydła karbońskich owadów, będące w istocie pleurami, które zachowują się w różnorodnej orientacji w stosunku do tergitów tułowia, wskazując na istnienie takiego stawowego połączenia.
Pierwsze owady miały cerci działające jako stateczniki (ryc. 15.2). Były to zwierzęta sporych, kilkucentymetrowych rozmiarów (ryc. 15.4). Duże rozmiary najpierwotniejszych owadów (a zatem ich
lądowanie. Jest do pomyślenia uzyskanie podobnej umiejętności przez szybujące owady bezskrzydłe.<br>Wystarczyło przesunąć skierowane ukośnie ku tyłowi pleury w ustawienie boczne i efekt był gwarantowany. Musiał więc powstać mechanizm mięśniowy i stawowe połączenie u podstawy pleur, umożliwiające ruchy pleurami. Mamy dowody na to, że rzeczywiście tak się działo. Znajduje się larwalne skrzydła karbońskich owadów, będące w istocie pleurami, które zachowują się w różnorodnej orientacji w stosunku do tergitów tułowia, wskazując na istnienie takiego stawowego połączenia.<br>Pierwsze owady miały cerci działające jako stateczniki (ryc. 15.2). Były to zwierzęta sporych, kilkucentymetrowych rozmiarów (ryc. 15.4). Duże rozmiary najpierwotniejszych owadów (a zatem ich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego