Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
wina różnica między kobietami i mężczyznami nie jest istotna. Także wiek i status zawodowy nie różnicują kupujących wino, wiążą się natomiast z kupowaniem piwa i wódki.ZAKUPY NA CZARNYM RYNKU, KONSUMPCJA I PROBLEMY ALKOHOLOWE

Wypada zapytać, jakie inne czynniki, oprócz podstawowych zmiennych demograficznych, mogą warunkować popyt na napoje alkoholowe poza legalna siecią sprzedaży. Wstępna intuicja kieruje uwagę na wielkość i strukturę spożycia. Wydaje się mianowicie, że (tańszy) czarnorynkowy alkohol mogą kupować przede wszystkim ci, którzy alkoholu w ogóle konsumują więcej. Wstępne potwierdzenie tej intuicji można uzyskać, porównując choćby liczbę kupujących alkohol z nielegalnych źródeł wśród abstynentów z liczbą ludzi, którzy w
wina różnica między kobietami i mężczyznami nie jest istotna. Także wiek i status zawodowy nie różnicują kupujących wino, wiążą się natomiast z kupowaniem piwa i wódki. <br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br><br><br>&lt;tit&gt;ZAKUPY NA CZARNYM RYNKU, KONSUMPCJA I PROBLEMY ALKOHOLOWE&lt;/&gt;<br><br>Wypada zapytać, jakie inne czynniki, oprócz podstawowych zmiennych demograficznych, mogą warunkować popyt na napoje alkoholowe poza legalna siecią sprzedaży. Wstępna intuicja kieruje uwagę na wielkość i strukturę spożycia. Wydaje się mianowicie, że (tańszy) czarnorynkowy alkohol mogą kupować przede wszystkim ci, którzy alkoholu w ogóle konsumują więcej. Wstępne potwierdzenie tej intuicji można uzyskać, porównując choćby liczbę kupujących alkohol z nielegalnych źródeł wśród abstynentów z liczbą ludzi, którzy w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego