Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 32
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
kategoryczny sprzeciw związkowców. Ale nawet w takiej formie, w jakiej obowiązuje dzisiaj, nie pozwala m.in. rolnikom na pełną samowolkę. Mówi np. o tym, że strajk i inne formy akcji protestacyjnej "nie mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzkiemu" i muszą być przeprowadzone "z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego". Aby były legalne, muszą być ogłoszone co najmniej na 5 dni przed ich rozpoczęciem. I wreszcie o odpowiedzialności (art. 26 par. 3): "Za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w kodeksie cywilnym".

W przypadkach Muszyny i blokad, a także wielu poprzednich protestów
kategoryczny sprzeciw związkowców. Ale nawet w takiej formie, w jakiej obowiązuje dzisiaj, nie pozwala m.in. rolnikom na pełną &lt;orig&gt;samowolkę&lt;/&gt;. Mówi np. o tym, że strajk i inne formy akcji protestacyjnej "nie mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzkiemu" i muszą być przeprowadzone "z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego". Aby były legalne, muszą być ogłoszone co najmniej na 5 dni przed ich rozpoczęciem. I wreszcie o odpowiedzialności (art. 26 par. 3): "Za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w kodeksie cywilnym".<br><br> W przypadkach Muszyny i blokad, a także wielu poprzednich protestów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego