Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
się niższym wykształceniem niż przeciętne w grupie i niższym wiekiem, a także większą niż przeciętna liczbą dzieci.
Z analiz danych sondażowych wynika i to, dlaczego praca na czarno jest oferowana, i dlaczego się ją podejmuje. Wysokie podatki i nadmiar regulacji z jednej strony i niewystarczające dochody i trudności w znalezieniu legalnego zajęcia w sytuacji wysokiego bezrobocia z drugiej należą do najczęściej wymienianych czynników kształtujących popyt i podaż na nielegalnym rynku pracy14. Wiadomo także, jakiego rodzaju usługi są częściej oferowane i nabywane w szarej strefie; według GUS do najpopularniejszych - we wszystkich kategoriach gospodarstw domowych - należą usługi związane z remontami mieszkań, usługi samochodowe
się niższym wykształceniem niż przeciętne w grupie i niższym wiekiem, a także większą niż przeciętna liczbą dzieci.<br> Z analiz danych sondażowych wynika i to, dlaczego praca na czarno jest oferowana, i dlaczego się ją podejmuje. Wysokie podatki i nadmiar regulacji z jednej strony i niewystarczające dochody i trudności w znalezieniu legalnego zajęcia w sytuacji wysokiego bezrobocia z drugiej należą do najczęściej wymienianych czynników kształtujących popyt i podaż na nielegalnym rynku pracy14. Wiadomo także, jakiego rodzaju usługi są częściej oferowane i nabywane w szarej strefie; według GUS do najpopularniejszych - we wszystkich kategoriach gospodarstw domowych - należą usługi związane z remontami mieszkań, usługi samochodowe
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego