Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
wypracowały jednolitego programu działania. Dadzą się wśród nich wyróżnić trzy tendencje: szlachecka (Centralizacja lwowska), zmierzająca do odbudowy Polski przedrozbiorowej, burżuazyjna (Towarzystwo Republikanów Polskich), głosząca program reform, ale ograniczony do zrównania stanów, oraz plebejska (Gorzkowski), która rzucała hasło wyzwolenia chłopów. Trzy te kierunki znajdą kontynuatorów w następnych dziesięcioleciach.

7. Emigracja i legiony

Wszystkie przedsięwzięcia spiskowe lat dziewięćdziesiątych oglądały się na Francję oraz na czynną we Francji emigrację polityczną. Grupowała ona patriotów różnych odcieni: "umiarkowanych" i "jakobinów". Pierwsi skupiali się wokół Franciszka Barssa, kierownika Agencji insurekcyjnej w Paryżu, adwokata z Warszawy. Rachowali oni na odzyskanie niepodległości w wyniku komplikacji międzynarodowych, na razie zaś
wypracowały jednolitego programu działania. Dadzą się wśród nich wyróżnić trzy tendencje: szlachecka (Centralizacja lwowska), zmierzająca do odbudowy Polski przedrozbiorowej, burżuazyjna (Towarzystwo Republikanów Polskich), głosząca program reform, ale ograniczony do zrównania stanów, oraz plebejska (Gorzkowski), która rzucała hasło wyzwolenia chłopów. Trzy te kierunki znajdą kontynuatorów w następnych dziesięcioleciach.<br><br>7. Emigracja i legiony<br><br>Wszystkie przedsięwzięcia spiskowe lat dziewięćdziesiątych oglądały się na Francję oraz na czynną we Francji emigrację polityczną. Grupowała ona patriotów różnych odcieni: "umiarkowanych" i "jakobinów". Pierwsi skupiali się wokół Franciszka Barssa, kierownika Agencji insurekcyjnej w Paryżu, adwokata z Warszawy. Rachowali oni na odzyskanie niepodległości w wyniku komplikacji międzynarodowych, na razie zaś
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego