Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
szkolnictwem początkowym i średnim całego okręgu, utrzymując w nim polski język wykładowy. Carat uznawał tym samym przewodnią rolę żywiołu polskiego na ziemiach oderwanych od Rzplitej. Gubernie te pod liberalnym rządem winny były stać się magnesem przyciągającym Polaków poddanych Austrii i Prusom.
W chwili kiedy ucichła wojna na zachodzie Europy, a legiony polskie w służbie francuskiej dotknęła zagłada na San Domingo, w Polsce zaczęły się szerzyć sympatie do caratu. W oczach polskiej arystokracji Aleksander I zdawał się najpewniejszym obrońcą feudalnego porządku wobec grożących mu rewolucyjnych tendencji.
Nowe zabory pierwszego konsula, który w 1804 r. ogłosił się cesarzem jako Napoleon I, dały powód
szkolnictwem początkowym i średnim całego okręgu, utrzymując w nim polski język wykładowy. Carat uznawał tym samym przewodnią rolę żywiołu polskiego na ziemiach oderwanych od Rzplitej. Gubernie te pod liberalnym rządem winny były stać się magnesem przyciągającym Polaków poddanych Austrii i Prusom.<br>W chwili kiedy ucichła wojna na zachodzie Europy, a legiony polskie w służbie francuskiej dotknęła zagłada na San Domingo, w Polsce zaczęły się szerzyć sympatie do caratu. W oczach polskiej arystokracji Aleksander I zdawał się najpewniejszym obrońcą feudalnego porządku wobec grożących mu rewolucyjnych tendencji.<br>Nowe zabory pierwszego konsula, który w 1804 r. ogłosił się cesarzem jako Napoleon I, dały powód
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego