Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kobieta i Życie
Nr: 20
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1972
chwalą. W każdym bądź razie dotychczas żadna reklamacja nie wpłynęła.
Lucyna Sandecka

RADY I PORADY
PRAWNIKA
ŻONA DOKTORA IN SPE. "Mój mąż, pracownik instytutu naukowo-badawczego, ma otrzymać skierowanie na studia doktoranckie dla pracujących, Jestem pewna, że będzie on w przyszłości dobrym naukowcem, ale jeśli chodzi o zaradność życiową, to lepiej nie mówić... Bardzo więc proszę o informację, jakie ulgi i świadczenia będą się należały memu małżonkowi, w trakcie studiów?"
Zakłady pracy kierujące pracowników na studia - obowiązane są do zapewnienia tym pracownikom warunków niezbędnych do uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych, wynikających z programu studiów oraz do prowadzenia pracy badawczej, związanej z tematem rozprawy doktorskiej
chwalą. W każdym bądź razie dotychczas żadna reklamacja nie wpłynęła.<br>&lt;au&gt;Lucyna Sandecka&lt;/au&gt;&lt;/div&gt;<br><br> &lt;div&gt;&lt;tit&gt;RADY I PORADY&lt;/tit&gt;<br>&lt;tit1&gt;PRAWNIKA&lt;/tit1&gt;<br>&lt;au&gt;ŻONA DOKTORA IN SPE.&lt;/au&gt; "Mój mąż, pracownik instytutu naukowo-badawczego, ma otrzymać skierowanie na studia doktoranckie dla pracujących, Jestem pewna, że będzie on w przyszłości dobrym naukowcem, ale jeśli chodzi o zaradność życiową, to lepiej nie mówić... Bardzo więc proszę o informację, jakie ulgi i świadczenia będą się należały memu małżonkowi, w trakcie studiów?"<br>Zakłady pracy kierujące pracowników na studia - obowiązane są do zapewnienia tym pracownikom warunków niezbędnych do uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych, wynikających z programu studiów oraz do prowadzenia pracy badawczej, związanej z tematem rozprawy doktorskiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego