Typ tekstu: Książka
Autor: Błoński Jan
Tytuł: Forma, śmiech i rzeczy ostateczne
Rok: 1994
budzi w bohaterze zapał niedwuznacznie miłosny, że w zaciekawieniu bra...taniem się Miętusa z parobkiem odzywa się coś wyraźnie erotycznego (pisano nawet, że Miętus jest w tej partii zastępnikiem, alter ego bohatera). Jeśli zaś nie darzy Zosi gorącymi uczuciami, to jednak dziewczyna jawi mu się jako porwana narzeczona... Mówiąc krótko, libido odzywa się w Ferdydurke niezbyt gwałtownie, ale jednak natrętnie. Z latami dwuznaczna erotyczność Gombrowiczowskiej wyobraźni będzie się stale nasilać. Jego twórczość uważał nawet Miłosz za najsilniej nasyconą erotyzmem w polskiej literaturze. O palmę pierwszeństwa - wtrącę z kącika - mógłby się jednak ubiegać także Leśmian... Ale inaczej niż u Leśmiana, nie ma
budzi w bohaterze zapał niedwuznacznie miłosny, że w zaciekawieniu bra...taniem się Miętusa z parobkiem odzywa się coś wyraźnie erotycznego (pisano nawet, że Miętus jest w tej partii zastępnikiem, alter ego bohatera). Jeśli zaś nie darzy Zosi gorącymi uczuciami, to jednak dziewczyna jawi mu się jako porwana narzeczona... Mówiąc krótko, libido odzywa się w Ferdydurke niezbyt gwałtownie, ale jednak natrętnie. Z latami dwuznaczna erotyczność Gombrowiczowskiej wyobraźni będzie się stale nasilać. Jego twórczość uważał nawet Miłosz za najsilniej nasyconą erotyzmem w polskiej literaturze. O palmę pierwszeństwa - wtrącę z kącika - mógłby się jednak ubiegać także Leśmian... Ale inaczej niż u Leśmiana, nie ma
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego