Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
buczyn powinno być ograniczone. Preferowane jest użytkowanie ich jako miejsca spacerów, intensywnej rekreacji ruchowej po ścieżkach i turystyki przyrodniczej; penetracja swobodna dopuszczalna w niezbyt dużym zakresie.

7.6.Dąbrowa świetlista (Potentillo albae-Quercetum)

A. Charakterystyka ogólna

Struktura roślinności. W postaci naturalnej są to dość widne lasy dębowe z udziałem sosny, lip, klonów, zwłaszcza klonu polnego, rzadziej grabu. W warstwie krzewów dominują liczne gatunki ciepłolubne, takie jak: dereń, głogi, róże oraz nielicznie - leszczyna. Runo bardzo bogate (najbogatsze ze wszystkich zespołów leśnych w naszym kraju), składające się głównie z gatunków ciepłolubnych, w mniejszej liczebności - grądowych, a niekiedy również i borowych. Siedlisko. Lasy te
buczyn powinno być ograniczone. Preferowane jest użytkowanie ich jako miejsca spacerów, intensywnej rekreacji ruchowej po ścieżkach i turystyki przyrodniczej; penetracja swobodna dopuszczalna w niezbyt dużym zakresie.<br><br>&lt;tit&gt;7.6.Dąbrowa świetlista (Potentillo albae-Quercetum)&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;A. Charakterystyka ogólna&lt;/&gt;<br><br> Struktura roślinności. W postaci naturalnej są to dość widne lasy dębowe z udziałem sosny, lip, klonów, zwłaszcza klonu polnego, rzadziej grabu. W warstwie krzewów dominują liczne gatunki ciepłolubne, takie jak: dereń, głogi, róże oraz nielicznie - leszczyna. Runo bardzo bogate (najbogatsze ze wszystkich zespołów leśnych w naszym kraju), składające się głównie z gatunków ciepłolubnych, w mniejszej liczebności - grądowych, a niekiedy również i borowych. Siedlisko. Lasy te
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego