Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
pasywny ulokowany na obrzeżach po stronie odwietrznej. Na terenach zdewastowanych jest możliwe stworzenie wielofunkcyjnych muraw o dużym znaczeniu zdrowotnym i estetycznym.

7.7.Grądy (zbiorowiska ze związku Carpinion betuli)

A. Charakterystyka ogólna

Struktura roślinności. Są to wielogatunkowe lasy liściaste z przewagą dębu szypułkowego (Quercus robur) i grabu; w domieszce występują lipy, klony, a w poszczególnych regionach: buk, świerk, brzoza, rzadziej jodła. Jest to zbiorowisko wielopostaciowe, tworzące liczne zespoły, podzespoły i facje uzależnione od poziomu uwilgocenia gruntu i żyzności podłoża. Drzewostan jest zwykle dwuwarstwowy lub trójwarstwowy (jedynie w lasach gospodarczych jednowarstwowy). Najwyższą warstwę tworzą dęby, najniższą zaś - graby. Warstwa krzewów, wśród których
pasywny ulokowany na obrzeżach po stronie odwietrznej. Na terenach zdewastowanych jest możliwe stworzenie wielofunkcyjnych muraw o dużym znaczeniu zdrowotnym i estetycznym.<br><br>&lt;tit&gt;7.7.Grądy (zbiorowiska ze związku Carpinion betuli)&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;A. Charakterystyka ogólna&lt;/&gt;<br><br> Struktura roślinności. Są to wielogatunkowe lasy liściaste z przewagą dębu szypułkowego (Quercus robur) i grabu; w domieszce występują lipy, klony, a w poszczególnych regionach: buk, świerk, brzoza, rzadziej jodła. Jest to zbiorowisko wielopostaciowe, tworzące liczne zespoły, podzespoły i facje uzależnione od poziomu uwilgocenia gruntu i żyzności podłoża. Drzewostan jest zwykle dwuwarstwowy lub trójwarstwowy (jedynie w lasach gospodarczych jednowarstwowy). Najwyższą warstwę tworzą dęby, najniższą zaś - graby. Warstwa krzewów, wśród których
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego