Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
strefie niższej – lodu nałożonego, zamarzanie następuje tuż poniżej powierzchni śniegu lub bezpośrednio na powierzchni (por. rys. 3.8), zatem ciepło krzepnięcia tylko w niewielkiej części jest zużywane na podniesienie temperatury lodowca. Pozostałe ucieka do atmosfery.
W wyniku ruchu lodowca z „ciepłej” strefy perkolacji przepływa do części ablacyjnej lód w temperaturze punktu topnienia. Poniżej linii równowagi lód lodowcowy jest praktycznie nieprzepuszczalny. Latem, gdy jego powierzchnia osiąga temperaturę topnienia, powstająca woda spływa po powierzchni, zatem ogrzewanie sezonowej warstwy zimnej jest wynikiem tylko przewodzenia ciepła w dół. Jest ono powolne, a także ilość ciepła jest niewielka, gdyż temperatura nie może wzrosnąć
strefie niższej &#150; lodu nałożonego, zamarzanie następuje tuż poniżej powierzchni śniegu lub bezpośrednio na powierzchni (por. rys. 3.8), zatem ciepło krzepnięcia tylko w niewielkiej części jest zużywane na podniesienie temperatury lodowca. Pozostałe ucieka do atmosfery.<br> W wyniku ruchu lodowca z &#132;ciepłej&#148; strefy perkolacji przepływa do części ablacyjnej lód w temperaturze punktu topnienia. Poniżej linii równowagi lód lodowcowy jest praktycznie nieprzepuszczalny. Latem, gdy jego powierzchnia osiąga temperaturę topnienia, powstająca woda spływa po powierzchni, zatem ogrzewanie sezonowej warstwy zimnej jest wynikiem tylko przewodzenia ciepła w dół. Jest ono powolne, a także ilość ciepła jest niewielka, gdyż temperatura nie może wzrosnąć
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego