Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
a chłodna masa powietrza pochłania ciepło od podłoża. Danej masie powietrza można przypisać cechy ciepłej masy w kilku przypadkach. Cechy te występują wtedy, gdy:
­ powietrze przemieszcza się z niższych do wyższych szerokości geograficznych,
­ powietrze przemieszcza się znad otwartego, wolnego od lodu akwenu morskiego nad tę jego część, która jest pokryta lodem,
­ powietrze w okresie zimy przemieszcza się znad oceanu nad ląd,
­ powietrze w porze letniej z wnętrza kontynentu napływa nad obszary morskie.
Ciepła masa powietrza, przemieszczając się nad dany obszar, stopniowo się ochładza. Proces ochładzania powietrza rozpoczyna się w miejscu jego styku z podłożem i stopniowo obejmuje warstwy położone coraz wyżej
a chłodna masa powietrza pochłania ciepło od podłoża. Danej masie powietrza można przypisać cechy ciepłej masy w kilku przypadkach. Cechy te występują wtedy, gdy:<br> ­ powietrze przemieszcza się z niższych do wyższych szerokości geograficznych,<br> ­ powietrze przemieszcza się znad otwartego, wolnego od lodu akwenu morskiego nad tę jego część, która jest pokryta lodem,<br> ­ powietrze w okresie zimy przemieszcza się znad oceanu nad ląd,<br> ­ powietrze w porze letniej z wnętrza kontynentu napływa nad obszary morskie.<br> Ciepła masa powietrza, przemieszczając się nad dany obszar, stopniowo się ochładza. Proces ochładzania powietrza rozpoczyna się w miejscu jego styku z podłożem i stopniowo obejmuje warstwy położone coraz wyżej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego