Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
Zasilanie wodami lodowcowymi

Odbywa się ono na dwa sposoby: przez wody lodowców (lądolodów), które wskutek wytapiania lodu bezpośrednio alimentują przylegające do mas lodowych zbiorniki, oraz przez uchodzenie do jezior jęzorów lodowców, które cieląc się zasilają je w ten sposób (pośrednio) w wodę. Niekiedy oba rodzaje występują łącznie. Zasilanie wodami i lodem lodowców istnieje w strefach okołobiegunowych i w wysokich górach, szczególnie w strefach marginalnych między wałami moren a czołem lodowca w fazie recesji. Wytapianie powierzchni ścian lodowych i zasilanie jezior przez tunele wewnątrzlodowcowe i znajdujące się na powierzchni lodowca jest powszechne w wymienionych strefach. Bywa też tak, że wody nie wytapiają
Zasilanie wodami lodowcowymi&lt;/&gt;<br><br>Odbywa się ono na dwa sposoby: przez wody lodowców (lądolodów), które wskutek wytapiania lodu bezpośrednio alimentują przylegające do mas lodowych zbiorniki, oraz przez uchodzenie do jezior jęzorów lodowców, które cieląc się zasilają je w ten sposób (pośrednio) w wodę. Niekiedy oba rodzaje występują łącznie. Zasilanie wodami i lodem lodowców istnieje w strefach okołobiegunowych i w wysokich górach, szczególnie w strefach marginalnych między wałami moren a czołem lodowca w fazie recesji. Wytapianie powierzchni ścian lodowych i zasilanie jezior przez tunele wewnątrzlodowcowe i znajdujące się na powierzchni lodowca jest powszechne w wymienionych strefach. Bywa też tak, że wody nie wytapiają
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego