Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Obserwatora IMGW
Nr: 5-6
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1987
prac nad uruchomianiem posterunków ciągłej rejestracji przepływu;
- zastąpienie batometru typu PIHM-1 batometrem PIHM-2 konstrukcji dr Sibigi;
- zastąpienie ewaporometrów GGI-3000 ewaporometrami GGI-3000 TM.
Doskonalenie metod pracy i urządzeń pomiarowych - to przykładowo: wdrożenie systemu hydrologii historycznej, zastosowanie techniki ultradźwiękowej do pomiarów przepływu, spadku zwierciadła wody i grubości pokrywy lodowej oraz zastosowanie kalkulatorów hydrologicznych do obliczania przepływu bezpośrednio po jego mierzeniu w terenie oznaczające wyeliminowanie błędnych czy wątpliwych pomiarów na podstawie porównania wyniku z krzywą zależności stan - przepływ.

WYBRANA PROBLEMATYKA SŁUŻBY HYDROLOGICZNEJ I JEJ ZADANIA ROZWOJOWE W ODDZIALE IMGW W WARSZAWIE
Władysław Żyła
Oddział IMGW w Warszawie
Oddział Warszawski działa
prac nad uruchomianiem posterunków ciągłej rejestracji przepływu; <br>- zastąpienie batometru typu PIHM-1 batometrem PIHM-2 konstrukcji dr Sibigi; <br>- zastąpienie ewaporometrów GGI-3000 ewaporometrami GGI-3000 TM.<br>Doskonalenie metod pracy i urządzeń pomiarowych - to przykładowo: wdrożenie systemu hydrologii historycznej, zastosowanie techniki ultradźwiękowej do pomiarów przepływu, spadku zwierciadła wody i grubości pokrywy lodowej oraz zastosowanie kalkulatorów hydrologicznych do obliczania przepływu bezpośrednio po jego mierzeniu w terenie oznaczające wyeliminowanie błędnych czy wątpliwych pomiarów na podstawie porównania wyniku z krzywą zależności stan - przepływ.&lt;/&gt;&lt;/div&gt; <br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;WYBRANA PROBLEMATYKA SŁUŻBY HYDROLOGICZNEJ I JEJ ZADANIA ROZWOJOWE W ODDZIALE IMGW W WARSZAWIE&lt;/tit&gt;<br>&lt;au&gt;Władysław Żyła&lt;/au&gt;<br>Oddział IMGW w Warszawie<br>&lt;who9&gt;Oddział Warszawski działa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego