Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
powierzchniowa) oraz cielenie. Ablacja powierzchniowa zmienia się w rytmie pór roku (por. tab. 4.1), zazwyczaj na przemian z akumulacją (por. sezonowe zmiany akumulacji – rozdz. 4.3).
Topnienie lodowców na kontakcie z wodą morską ulega również sezonowym fluktuacjom. Jest intesywniejsze latem, gdy woda jest cieplejsza, a brak morskiej pokrywy lodowej ułatwia jej ruch turbulentny w wyniku falowania. Ze względu na powolność procesu cielenia antarktycznych lodowców szelfowych brak jest danych o sezonowym zróżnicowaniu. Cielenie natomiast pływających lodowców grenladzkich, podobnie jak i wspartych lodowców spitsbergeńskich lub alaskich, wykazuje wyraźną sezonowość (rys. 4.7). Maksymalna intensywność cielenia przypada na okres lata i jesieni
powierzchniowa) oraz cielenie. Ablacja powierzchniowa zmienia się w rytmie pór roku (por. tab. 4.1), zazwyczaj na przemian z akumulacją (por. sezonowe zmiany akumulacji &#150; rozdz. 4.3).<br> Topnienie lodowców na kontakcie z wodą morską ulega również sezonowym fluktuacjom. Jest intesywniejsze latem, gdy woda jest cieplejsza, a brak morskiej pokrywy lodowej ułatwia jej ruch turbulentny w wyniku falowania. Ze względu na powolność procesu cielenia antarktycznych lodowców szelfowych brak jest danych o sezonowym zróżnicowaniu. Cielenie natomiast pływających lodowców grenladzkich, podobnie jak i wspartych lodowców spitsbergeńskich lub alaskich, wykazuje wyraźną sezonowość (rys. 4.7). Maksymalna intensywność cielenia przypada na okres lata i jesieni
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego