Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
stosunku do kierunku napływu opadów śnieżnych i przeważających wiatrów (por. rozdz. 4.3 i 4.4).
Istotnym elementem topografii lodowca jest jego rozciągłość – odległość od linii równowagi do czoła. W długich, wąskich dolinach odpowiedź czoła na zmiany bilansu masy będzie późniejsza niż w przypadku bardziej zwartego lodowca lub czapy lodowej. Potrzebny jest czas na pokonanie tej odległości przez falę kinematyczną przyspieszonego ruchu.

Rola topografii w przypadku lodowców uchodzących do morza

Zupełnie inne problemy w interpretacji wahań czół stwarzają lodowce uchodzące do morza. Podlegają one oscylacjom sezonowym (por. rys. 8.3). Pomiary położenia czoła w różnych terminach w kolejnych latach mogą
stosunku do kierunku napływu opadów śnieżnych i przeważających wiatrów (por. rozdz. 4.3 i 4.4).<br> Istotnym elementem topografii lodowca jest jego rozciągłość &#150; odległość od linii równowagi do czoła. W długich, wąskich dolinach odpowiedź czoła na zmiany bilansu masy będzie późniejsza niż w przypadku bardziej zwartego lodowca lub czapy lodowej. Potrzebny jest czas na pokonanie tej odległości przez falę kinematyczną przyspieszonego ruchu. <br><br>&lt;tit&gt;Rola topografii w przypadku lodowców uchodzących do morza&lt;/&gt;<br><br> Zupełnie inne problemy w interpretacji wahań czół stwarzają lodowce uchodzące do morza. Podlegają one oscylacjom sezonowym (por. rys. 8.3). Pomiary położenia czoła w różnych terminach w kolejnych latach mogą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego