Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
małych (Sugden, John, 1976). Te charakterystyki albo cechy, zarówno morfologiczne, jak i funkcjonalne lub dynamiczne, są różne dla lądolodów oraz dla lodowców górskich. Nie zmienia to faktu, że lądolód lub kopuła lodowa są lodowcem w rozumieniu przytoczonej wcześniej definicji.
Wielkość lodowca wiąże się z jeszcze jednym zagadnieniem: czasem magazynowania masy lodowej w jego obrębie. Pojawia się zatem problem skali czasowej, w której należy rozpatrywać zjawiska i procesy glacjalne w systemach o różnej wielkości. Im lodowiec jest większy, tym jego reakcje na zmiany wejściowe są powolniejsze, ale jednocześnie efekty tych reakcji są trwalsze. Tabela 2.3 przedstawia klarowny zarys klasyfikacji zjawisk glacjalnych
małych (Sugden, John, 1976). Te charakterystyki albo cechy, zarówno morfologiczne, jak i funkcjonalne lub dynamiczne, są różne dla lądolodów oraz dla lodowców górskich. Nie zmienia to faktu, że lądolód lub kopuła lodowa są lodowcem w rozumieniu przytoczonej wcześniej definicji.<br> Wielkość lodowca wiąże się z jeszcze jednym zagadnieniem: czasem magazynowania masy lodowej w jego obrębie. Pojawia się zatem problem skali czasowej, w której należy rozpatrywać zjawiska i procesy glacjalne w systemach o różnej wielkości. Im lodowiec jest większy, tym jego reakcje na zmiany wejściowe są powolniejsze, ale jednocześnie efekty tych reakcji są trwalsze. Tabela 2.3 przedstawia klarowny zarys klasyfikacji zjawisk glacjalnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego