Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
annis tam stulido cultu delusam cernentibus). Ten szablonowy frazes nie mógł jednak przesłonić dramatu. Tradycyjnym kulturom obce było rozróżnienie sacrum i profanum. Nie było tu miejsca na laicyzm. Śmierć bogów oznaczała dla barbarzyńców koniec ich świata.
W istocie był to początek końca. Demonstracyjny akt destrukcji dotknął zrazu jedynie wierzchołka góry lodowej. Zniszczeniu uległy tylko instytucje kultowe zrośnięte z naczelnymi organami plemiennej wspólnoty. W codziennym życiu wspólnot sąsiedzkich, rodów i rodzin kult pogański długo jeszcze zachowywał ważną pozycję. Dłużej jeszcze niż kult utrzymywały się wartości i wzory tradycyjnej kultury. Obalenie Irminsula, Świętowita czy Peruna było jednak momentem zwrotnym, równało się bowiem rozbiciu
annis tam stulido cultu delusam cernentibus). Ten szablonowy frazes nie mógł jednak przesłonić dramatu. Tradycyjnym kulturom obce było rozróżnienie sacrum i profanum. Nie było tu miejsca na laicyzm. Śmierć bogów oznaczała dla barbarzyńców koniec ich świata.<br>W istocie był to początek końca. Demonstracyjny akt destrukcji dotknął zrazu jedynie wierzchołka góry lodowej. Zniszczeniu uległy tylko instytucje kultowe zrośnięte z naczelnymi organami plemiennej wspólnoty. W codziennym życiu wspólnot sąsiedzkich, rodów i rodzin kult pogański długo jeszcze zachowywał ważną pozycję. Dłużej jeszcze niż kult utrzymywały się wartości i wzory tradycyjnej kultury. Obalenie Irminsula, Świętowita czy Peruna było jednak momentem zwrotnym, równało się bowiem rozbiciu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego