Typ tekstu: Książka
Autor: Łęcki Włodzimierz
Tytuł: Wielkopolska
Rok: 1997
jednego ze znamienitszych rodów Rzeczypospolitej. Projektantem nowego zamku był prawdopodobnie twórca kościoła Bernardynów - Krzysztof Bonadura Starszy. W poł. XVIIIw. zamek popadł w ruinę i stopniowo został rozebrany, m.in. na pocz. XIXw., cegieł z rozbieranego zamku użyto do budowy obiektów stada ogierów. Pozostały jedynie piwnice jednego ze skrzydeł, zamienione na lodownię.
W 1992-94 przeprowadzono badania architektoniczne i zrekonstruowano jedno ze skrzydeł zamkowych. W odtworzonej budowli znalazło siedzibę Muzeum Opalińskich.
W piwnicy, gdzie zachowały się oryginalne sklepienia z XVIw., zamienionej na kaplicę, umieszczono pięć sarkofagów odkrytych w podziemiach kościoła pobernardyńskiego w 1983. Sarkofagi te z pietyzmem odrestaurowane stanowią wybitne dzieła sztuki
jednego ze znamienitszych rodów Rzeczypospolitej. Projektantem nowego zamku był prawdopodobnie twórca kościoła Bernardynów - Krzysztof Bonadura Starszy. W poł. XVIIIw. zamek popadł w ruinę i stopniowo został rozebrany, m.in. na pocz. XIXw., cegieł z rozbieranego zamku użyto do budowy obiektów stada ogierów. Pozostały jedynie piwnice jednego ze skrzydeł, zamienione na lodownię.<br>W 1992-94 przeprowadzono badania architektoniczne i zrekonstruowano jedno ze skrzydeł zamkowych. W odtworzonej budowli znalazło siedzibę Muzeum Opalińskich.<br>W piwnicy, gdzie zachowały się oryginalne sklepienia z XVIw., zamienionej na kaplicę, umieszczono pięć sarkofagów odkrytych w podziemiach kościoła pobernardyńskiego w 1983. Sarkofagi te z pietyzmem odrestaurowane stanowią wybitne dzieła sztuki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego