Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
4 Armii prowadzone wzdłuż Dniepru, w wyniku czego oddziały nieprzyjaciela zostały odrzucone za Dniepr i Berezynę, a oddziały 9 DP zajęły Rzeczycę. W toku prowadzonych działań wzięto do niewoli 25 tys. jeńców radzieckich oraz zdobyto 120 dział i 416 karabinów maszynowych, a także kilka pociągów pancernych. Zdobyto również około 100 lokomotyw i prawie 3000 wagonów kolejowych.


Zajęcie przez Polaków Kijowa wywołało wielkie wrażenie, zarówno w kraju jak też w Europie i w Moskwie. Wracającego 18 maja do Warszawy Józefa Piłsudskiego witały entuzjastycznie tłumy mieszkańców stolicy, jako sukcesora wielkiej polskiej tradycji militarnej na wschodzie. Entuzjastyczne przemówienie wygłosił z tej okazji marszałek Sejmu
4 Armii prowadzone wzdłuż Dniepru, w wyniku czego oddziały nieprzyjaciela zostały odrzucone za Dniepr i Berezynę, a oddziały 9 DP zajęły Rzeczycę. W toku prowadzonych działań wzięto do niewoli 25 tys. jeńców radzieckich oraz zdobyto 120 dział i 416 karabinów maszynowych, a także kilka pociągów pancernych. Zdobyto również około 100 lokomotyw i prawie 3000 wagonów kolejowych.<br>&lt;page nr= 56&gt;<br><br>Zajęcie przez Polaków Kijowa wywołało wielkie wrażenie, zarówno w kraju jak też w Europie i w Moskwie. Wracającego 18 maja do Warszawy Józefa Piłsudskiego witały entuzjastycznie tłumy mieszkańców stolicy, jako sukcesora wielkiej polskiej tradycji militarnej na wschodzie. Entuzjastyczne przemówienie wygłosił z tej okazji marszałek Sejmu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego