Typ tekstu: Książka
Autor: Pankowski Marian
Tytuł: Teatrowanie nad świętym barszczem
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1967
myśli nie
tę część narodu, która z nami żyje w przyjaźni
i w dobrosąsiedzkich stosunkach opartych na...
i w ogóle tego... lecz tamtą, pełną pychy, dyszącą
nieumiarkowaną i niewygasłą żądzą odwetu... dzień
zwycięstwa, jak rzekłem, nad potworną machiną
faszystowskiego, antyhumanitarnego, rozbestwionego
systemu masowej zagłady i niespotykanego w dziejach
cywilizowanej ludzkości ludobójstwa. Pragnę powitać
poczty sztandarowe bratnich klubów byłych więźniów,
przybyłych z sąsiednich powiatów w mundurach
kaźni... Po akademii poczęstujemy ich tradycyjną
lampką wina... (brawa na sali) Przybyli w mundurach
kaźni, żeby z nich młodzież nasza i dzieci, jak
z pomników, odczytywały historię... (brawa na sali)
Koledzy... mili goście... komitet, obradując w
myśli nie<br>tę część narodu, która z nami żyje w przyjaźni<br>i w dobrosąsiedzkich stosunkach opartych na...<br>i w ogóle tego... lecz tamtą, pełną pychy, dyszącą<br>nieumiarkowaną i niewygasłą żądzą odwetu... dzień<br>zwycięstwa, jak rzekłem, nad potworną machiną<br>faszystowskiego, antyhumanitarnego, rozbestwionego<br>systemu masowej zagłady i niespotykanego w dziejach<br>cywilizowanej ludzkości ludobójstwa. Pragnę powitać<br>poczty sztandarowe bratnich klubów byłych więźniów,<br>przybyłych z sąsiednich powiatów w mundurach<br>kaźni... Po akademii poczęstujemy ich tradycyjną<br>lampką wina... (brawa na sali) Przybyli w mundurach<br>kaźni, żeby z nich młodzież nasza i dzieci, jak<br>z pomników, odczytywały historię... (brawa na sali)<br>Koledzy... mili goście... komitet, obradując w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego