Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 12.02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
WKP (b) z Józefem Stalinem na czele, na bezpośrednich wykonawcach - katach z NKWD strzelających ofiarom w tył głowy - kończąc.
W liczącym 35 stron postanowieniu IPN podkreślono, że ten "zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach" mord był naruszeniem podstawowych norm prawa międzynarodowego dotyczącego traktowania jeńców wojennych, i dlatego można go uznać za akt ludobójstwa.
Jako podstawę jego ścigania przyjęto przepisy: kodeksu karnego, art. 1 tzw. dekretu sierpniowego PKWN z 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy i dla zdrajców narodu polskiego oraz ustawy o IPN. Polscy prokuratorzy zamierzają przesłuchać kilkanaście tysięcy osób, przede wszystkim pokrzywdzonych, czyli rodziny zamordowanych.
Profesor Leon Kieres, prezes
WKP (b)&lt;/&gt; z &lt;name type="person"&gt;Józefem Stalinem&lt;/&gt; na czele, na bezpośrednich wykonawcach - katach z &lt;name type="org"&gt;NKWD&lt;/&gt; strzelających ofiarom w tył głowy - kończąc.<br>W liczącym 35 stron postanowieniu &lt;name type="org"&gt;IPN&lt;/&gt; podkreślono, że ten "zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach" mord był naruszeniem podstawowych norm prawa międzynarodowego dotyczącego traktowania jeńców wojennych, i dlatego można go uznać za akt ludobójstwa.<br>Jako podstawę jego ścigania przyjęto przepisy: kodeksu karnego, art. 1 tzw. dekretu sierpniowego &lt;name type="org"&gt;PKWN&lt;/&gt; z 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy &lt;gap&gt; i dla zdrajców narodu polskiego oraz ustawy o &lt;name type="org"&gt;IPN&lt;/&gt;. Polscy prokuratorzy zamierzają przesłuchać kilkanaście tysięcy osób, przede wszystkim pokrzywdzonych, czyli rodziny zamordowanych.<br>Profesor &lt;name type="person"&gt;Leon Kieres&lt;/&gt;, prezes
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego