Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
Również elekcja odbyła się pod kontrolą wojsk rosyjskich. Nowy monarcha - STANISŁAW PONIATOWSKI - przybrał na koronacji dodatkowo imię AUGUSTA. Kolejne zmiany wprowadzono na sejmie koronacyjnym. Ustanowiono stałą radę - namiastkę rządu, tzw. konferencję króla z ministrami. Powołano komisje wojskową i menniczą, komisje "dobrego porządku" do uporządkowania stosunków w miastach królewskich i komisje lustracyjne w celu kontroli dochodów z królewszczyzn przeznaczonych na utrzymanie wojska.

Reformy sejmów konwokacyjnego i koronacyjnego dobrze wróżyły panowaniu młodego władcy, wbrew obawom, jakie budził sposób objęcia przez niego tronu.

Początki panowania Stanisława Augusta. Poniatowski był "człowiekiem wykształconym, inteligentnym, o rozwiniętym zmyśle artystycznym". Zdawał sobie doskonale sprawę, że żadna reforma ustroju
Również elekcja odbyła się pod kontrolą wojsk rosyjskich. Nowy monarcha - STANISŁAW PONIATOWSKI - przybrał na koronacji dodatkowo imię AUGUSTA. Kolejne zmiany wprowadzono na sejmie koronacyjnym. Ustanowiono stałą radę - namiastkę rządu, tzw. konferencję króla z ministrami. Powołano komisje wojskową i menniczą, komisje "dobrego porządku" do uporządkowania stosunków w miastach królewskich i komisje lustracyjne w celu kontroli dochodów z królewszczyzn przeznaczonych na utrzymanie wojska.<br><br>Reformy sejmów konwokacyjnego i koronacyjnego dobrze wróżyły panowaniu młodego władcy, wbrew obawom, jakie budził sposób objęcia przez niego tronu.<br><br>Początki panowania Stanisława Augusta. Poniatowski był "człowiekiem wykształconym, inteligentnym, o rozwiniętym zmyśle artystycznym". Zdawał sobie doskonale sprawę, że żadna reforma ustroju
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego