Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 12.23
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
sądu wszedł trzyosobowy skład orzekający: Rafał Kaniok, Małgorzata Mojkowska i Grzegorz Pomianowski. Na sędziów czekali już Józef Oleksy ze swoimi adwokatami: Wojciechem Tomczykiem i Andrzejem Sandomierskim oraz rzecznik interesu publicznego Bogusław Nizieński. To ostatnia jego sprawa - 31 grudnia kończy się jego sześcioletnia kadencja.
- Józef Oleksy złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne - orzekł sąd. Po wygłoszeniu sentencji wyroku sędzia Kaniok odczytywał uzasadnienie. Zastrzegł, że robi to "w ograniczonym zakresie", bo całe postępowanie toczyło się przy drzwiach zamkniętych.

Intensywnie współpracował

Z tego, co ujawniono, wynikało jednak, że Oleksy miał świadomość, iż współpracuje z oficerami operacyjnymi wywiadu wojskowego. Do współpracy został wytypowany na przełomie
sądu wszedł trzyosobowy skład orzekający: &lt;name type="person"&gt;Rafał Kaniok&lt;/&gt;, &lt;name type="person"&gt;Małgorzata Mojkowska&lt;/&gt; i &lt;name type="person"&gt;Grzegorz Pomianowski&lt;/&gt;. Na sędziów czekali już &lt;name type="person"&gt;Józef Oleksy&lt;/&gt; ze swoimi adwokatami: &lt;name type="person"&gt;Wojciechem Tomczykiem&lt;/&gt; i &lt;name type="person"&gt;Andrzejem Sandomierskim&lt;/&gt; oraz rzecznik interesu publicznego &lt;name type="person"&gt;Bogusław Nizieński&lt;/&gt;. To ostatnia jego sprawa - 31 grudnia kończy się jego sześcioletnia kadencja.<br>- &lt;name type="person"&gt;Józef Oleksy&lt;/&gt; złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne - orzekł sąd. Po wygłoszeniu sentencji wyroku sędzia &lt;name type="person"&gt;Kaniok&lt;/&gt; odczytywał uzasadnienie. Zastrzegł, że robi to "w ograniczonym zakresie", bo całe postępowanie toczyło się przy drzwiach zamkniętych.<br><br>&lt;tit&gt;Intensywnie współpracował&lt;/&gt;<br><br>Z tego, co ujawniono, wynikało jednak, że &lt;name type="person"&gt;Oleksy&lt;/&gt; miał świadomość, iż współpracuje z oficerami operacyjnymi wywiadu wojskowego. Do współpracy został wytypowany na przełomie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego