Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 08.27
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
obsadzanie stanowisk niezgodne z ustawą o służbie cywilnej.Lustracja Oleksego wciąż bez rozstrzygnięcia

Na razie bez zawieszenia

22 września Sąd Lustracyjny zdecyduje, czy zawiesić postępowanie lustracyjne wobec Józefa Oleksego. Wystąpiła o to obrona marszałka Sejmu, uznając, że wcześniej Trybunał Konstytucyjny musi rozstrzygnąć kwestię możliwości wyłączenia rzecznika interesu publicznego z procesu lustracyjnego.
Obrona uważa, że rzecznik Bogusław Nizieński może stać za przeciekiem do tygodnika "Newsweek", według którego Oleksy był współpracownikiem tzw. agenturalnego wywiadu operacyjnego II zarządu Sztabu Generalnego LWP. Dlatego wystąpiła o wyłączenie go z procesu lustracyjnego, ale I prezes Sądu Najwyższego uznał, że nie ma do tego podstaw. Obrona zaskarżyła więc
obsadzanie stanowisk niezgodne z ustawą o służbie cywilnej.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news" sub="home" sex="mf"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Lustracja &lt;name type="person"&gt;Oleksego&lt;/&gt; wciąż bez rozstrzygnięcia&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Na razie bez zawieszenia&lt;/&gt;<br><br>22 września &lt;name type="org"&gt;Sąd Lustracyjny&lt;/&gt; zdecyduje, czy zawiesić postępowanie lustracyjne wobec &lt;name type="person"&gt;Józefa Oleksego&lt;/&gt;. Wystąpiła o to obrona marszałka &lt;name type="org"&gt;Sejmu&lt;/&gt;, uznając, że wcześniej &lt;name type="org"&gt;Trybunał Konstytucyjny&lt;/&gt; musi rozstrzygnąć kwestię możliwości wyłączenia rzecznika interesu publicznego z procesu lustracyjnego.<br>Obrona uważa, że rzecznik &lt;name type="person"&gt;Bogusław Nizieński&lt;/&gt; może stać za przeciekiem do tygodnika "Newsweek", według którego &lt;name type="person"&gt;Oleksy&lt;/&gt; był współpracownikiem tzw. agenturalnego wywiadu operacyjnego II zarządu &lt;name type="org"&gt;Sztabu Generalnego LWP&lt;/&gt;. Dlatego wystąpiła o wyłączenie go z procesu lustracyjnego, ale I prezes &lt;name type="org"&gt;Sądu Najwyższego&lt;/&gt; uznał, że nie ma do tego podstaw. Obrona zaskarżyła więc
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego