Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 12.02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
odwoływany tak samo jak premier.
Zdaniem Martyniuka zapobiegnie to sytuacji, gdy marszałek zostanie odwołany i nikt inny nie zostanie wybrany na jego miejsce.
Proponowana zmiana jest korzystna z punktu widzenia słabnącego Klubu SLD. Gdyby w życie weszła nowa zasada, a opozycja chciała odwołać marszałka Józefa Oleksego, oczekującego na wyrok sądu lustracyjnego, zadanie będzie miała znacznie trudniejsze.
Martyniuk chce, by regulamin zmieniono szybko, projekt ma trafić pod obrady już na następnym posiedzeniu Sejmu.
Projekt Martyniuka, przewodniczącego Komisji Regulaminowej, zakłada też wpisanie do regulaminu zasady parytetu przy powoływaniu członków komisji i automatyczne odwoływanie z komisji posłów, którzy zostaną ministrami.
- Wiesław Kaczmarek zrzekł się
odwoływany tak samo jak premier.<br>Zdaniem &lt;name type="person"&gt;Martyniuka&lt;/&gt; zapobiegnie to sytuacji, gdy marszałek zostanie odwołany i nikt inny nie zostanie wybrany na jego miejsce.<br>Proponowana zmiana jest korzystna z punktu widzenia słabnącego &lt;name type="org"&gt;Klubu SLD&lt;/&gt;. Gdyby w życie weszła nowa zasada, a opozycja chciała odwołać marszałka &lt;name type="person"&gt;Józefa Oleksego&lt;/&gt;, oczekującego na wyrok sądu lustracyjnego, zadanie będzie miała znacznie trudniejsze.<br>&lt;name type="person"&gt;Martyniuk&lt;/&gt; chce, by regulamin zmieniono szybko, projekt ma trafić pod obrady już na następnym posiedzeniu Sejmu.<br>Projekt &lt;name type="person"&gt;Martyniuka&lt;/&gt;, przewodniczącego &lt;name type="org"&gt;Komisji Regulaminowej&lt;/&gt;, zakłada też wpisanie do regulaminu zasady parytetu przy powoływaniu członków komisji i automatyczne odwoływanie z komisji posłów, którzy zostaną ministrami.<br>- &lt;name type="person"&gt;Wiesław Kaczmarek&lt;/&gt; zrzekł się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego