Typ tekstu: Rozmowa bezpośrednia
Tytuł: Rozmowa o zwierzętach, o polowaniu, o sąsiadach
Rok powstania: 1999
a teraz takie krzaki wysokie są.
- Aha.
- Muszę je wykopać i.
- A ten cmentarz też już jest niedługo...., zamkną chyba, nie?
- Nie już drugi tam jest, już chowają na nowym. Tego nie zamkną, bo jeszcze, jeszcze są ludzie co mają po te swoje groby pozamawiane. Wie pani, jak ktoś nie ma zamówionego to, to wie pani, chowają na nowym. A jak na przykład ja mam swój zamówiony już, to już, no wie pani mam na dwadzieścia lat zapłacone, nie? Na dwadzieścia lat.
- Ja się dziwie, że koło cmentarza zrobili ogródki działkowe. Czy to nie przeszkadzało ludziom?
- No chyba nie?
- Bo chyba
a teraz takie krzaki wysokie są.&lt;/&gt;<br>&lt;WHO2&gt;- &lt;gap reason="unclear"&gt; Aha.&lt;/&gt;<br>&lt;WHO1&gt;- Muszę je wykopać i.&lt;/&gt;<br>&lt;WHO2&gt;- A ten cmentarz też już jest niedługo....&lt;gap&gt;, zamkną chyba, nie?&lt;/&gt;<br>&lt;WHO1&gt;- Nie już &lt;gap&gt; drugi tam jest, &lt;gap&gt; już chowają na nowym. Tego nie zamkną, bo jeszcze, jeszcze są ludzie co mają po te swoje groby pozamawiane. Wie pani, jak ktoś nie ma zamówionego to, to wie pani, chowają na nowym. A jak na przykład ja mam swój zamówiony już, to już, no wie pani mam na dwadzieścia lat zapłacone, nie? Na dwadzieścia lat.&lt;/&gt;<br>&lt;WHO2&gt;- Ja się dziwie, że koło cmentarza zrobili ogródki działkowe. Czy to nie przeszkadzało ludziom?&lt;/&gt;<br>&lt;WHO1&gt;- No chyba nie?&lt;/&gt;<br>&lt;WHO2&gt;- Bo chyba
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego